شرکت بازرگانی پترو سامان طلوع جام

خرید و فروش فراورده های نفتی(گازوئیل،هیدروکربن،نفتا،بنزین،روغن پایه،حلالها،قیر)

DENSITY@15 c……………………..۸۰۰-۸۲۰.

COLOR  ………………………………  ۲+-./۵

APPEARANCE………………………. VISUAL

CETANE…………………………………45 MIN.

PURE PIONT…………………………. -9

SULFUR…………………………………….0.5 MAX.

FALSH POINT…………………………….۵۵-+۵.

INDEX…………………………………………50 MIN.

DISTALLATION………………………….. STANDARD

//===================================
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم شهریور ۱۳۹۱ساعت 20:36  توسط حیدری   |